Skip to main content
Pressmeddelande

MED avslöjar allvarliga brister hos Exploateringsnämnden i Stockholms stad

By 2 oktober 2023oktober 9th, 2023No Comments

I fredags överlämnade Medborgerlig Samling ett detaljerat utredningsmaterial till Stockholms stads revisorer. Av materialet framgår att stadens exploateringsnämnd har tecknat en rad mycket tveksamma och bristfälliga avtal. Mark för mångmiljonbelopp har anvisats till organisationer kontrollerade av främmande makt, bidragsbedragare och personer som dömts till fängelse för grov ekonomisk brottslighet. I en majoritet av de granskade fallen saknas organisationsnummer för vem det är staden egentligen tecknat avtal med.

MEDs granskningsgrupp visar i ett nytt avslöjande hur Stockholms stads politikers storslagna visioner om moskébyggen på stadens mark resulterat i en rad avtal med synnerligen olämpliga aktörer. Exploateringsnämnden, som förvaltar stadens mark, har hanterat sitt uppdrag med helt osannolik vårdslöshet och i strid med stadens egen värdegrund och egna demokrativillkor. I en rad misslyckade projekt har nämnden bl.a:

  • Sålt mark för moskébygge till en organisation kontrollerad av Saudiarabien och vars företrädare figurerat i polisutredningar om radikal islamism
  • Anvisat mark för moskébygge till personer som sedan dömts till långa fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet
  • Anvisat mark för bygge av moské och mångkulturellt centrum till en organisation vars huvudmän polisanmälts av Skolverket för bidragsbedrägeri, och som figurerar i sammanhang där oliktänkande förföljs och kvinnor uppmanas att lyda män
  • Utöver detta har MED i en tidigare granskning avslöjat att nämnden anvisat stockholmarnas mark till en organisation med kopplingar till Milli Görüs för det just nu pågående bygget av den stora moskén i Skärholmen. Milli Görüs är en antisemitisk och islamistisk rörelse som förespråkar en medmontering av västerländsk demokrati till förmån för global islam.

Mark är nog det dyrbaraste som Stockholms stad har. Därför är det extra viktigt att man är noggrann när man anvisar mark. De politiker som står bakom de granskade markanvisningarna har förslösat stadens mark, skattemedel och en del av vårt demokratiska kapital, säger Liselott Martynenko Agerlid, vice ordförande för MED Stockholms stad.

MEDs granskningsgrupp arbetar för att identifiera fusk och oegentligheter som leder till slöseri med skattebetalarnas pengar. Tidigare granskningar har bland annat lett till att Skolverket har polisanmält föreningar som har fuskat med bidrag till läxhjälp. Det nya avslöjandet om markanvisningar dokumenterades i en överskådlig presentation som lämnades över i fredags till Stockholms revisionskontor. Revisorerna fick även ett brev från MED Stockholms stad med en uppmaning att agera på de omständigheter som nu dokumenterats.

– Vi överlämnar nu det här till Stockholms stads revisorer, så att de ska få ett bättre material för att göra sitt granskningsarbete. Vi förväntar oss att de här oegengligheterna visas upp för Stockholms stads invånare, och att politikerna i Stadshuset sätter stopp för de här märkliga projekten, säger Liselott Martynenko Agerlid.

I samband med överlämnandet i fredags blev Liselott Martynenko Agerlid intervjuad tillsammans med Anna Danieli, 2:e vice partiordförande för Medborgerlig Samling. Intervjun kan ses i sin helhet på MEDs YouTube-kanal: LÄNK.

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.www.med.se

 

Presskontakt

Anna Danieli, Pressansvarig, [email protected], 0761-191244