Mer sans. Mindre sensation.

Medborgerlig Samling är en ny politisk kraft som vill återinföra ett tydligt folkförankrat, evidensbaserat och personligt ansvarstagande styre.

Nyheter

På gång

Vi politiker ska tjäna mer på att lyssna på dig än på partiledningar, PR-byråer och lobbyister. Vår makt skall granskas bättre, din yttrandefrihet upprätthållas intensivare och allas ansvar skall utkrävas tydligare. 

 • Minska antalet riksdagsledamöter
 • Helt fristående kommunrevision
 • Stänga bidragskranarna och befria föreningslivet

För att kunna erbjuda flest möjliga ett nytt liv med goda förutsättningar imorgon måste vi värna om och förädla det samhälle vi har idag. Enfaldig kravlöshet och naiv syn på mångfald gynnar i längden varken gamla, nya eller kommande medborgare. 

 • Övergå till arbetskraftsinvandring och kvotflyktingsystem
 • Skapa långsiktigt hållbar migrationspolitik
 • Modernisera asylrätten
Den svenska skolans hopplösa kamp för mer jämlikhet i utfall måste upphöra. Istället ska undervisningen läggas upp så att den totala kunskapsöverföringen blir så stor som möjligt. Alla lika stora ökningar av överförd kunskap bör räknas lika mycket, oavsett vilken elev det gäller.
 • Inför nivågruppering
 • Skapa reella förutsättningar för studiero
 • Inför olika studievägar tidigare

Vi vill långsiktigt återställa en trovärdig försvarsförmåga och se till att staten lever upp till sin mest primära uppgift. Din trygghet ska säkras och allas vår säkerhet ska tryggas. 

 • Höj stegvis försvarsanslaget till 2,5% av BNP
 • Öka antalet poliser med 50%
 • Jourdomstolar för snabb hantering av mängdbrott

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.