"De partier som har skapat dagens problem kan knappast lösa dem.

Medborgerlig Samling värnar om din frihet, dina pengar och din framtid."

Beställ valsedlar till EU-valet

Den 9 juni 2024 har du möjlighet att välja in Medborgerlig Samling i Europaparlamentet.

Beställ dina valsedlar här!

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.
Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Vår politik

Vi lägger stor vikt vid din frihet och vill begränsa
statens inflytande över dina livsval – men betonar
att vi alla har både rättigheter och skyldigheter.

Hitta MED nära dig

Nyheter

På gång

Kärnuppgifterna först - bort med skatteslöseriet

Staten, regionerna och kommunerna svämmar över sina bräddar och läckaget av skattepengar till saker som inte ingår bland det allmännas kärnuppgifter är enormt. Medborgerlig Samling vill ha ett friare Sverige. Därför ska skatteslöseriet stoppas och skattetrycket sänkas.

Främja kompetens - bort med identitetspolitiken

Sverige är allt mer genomsyrat av kvotering, särbehandling på grund av människors kön, färg och härkomst, samt utpekning av hela grupper som svaga offer. Medborgerlig Samling vill ha ett starkare Sverige. Därför ska kompetens främjas och identitetspolitiken avskaffas.

Demokratisk förnyelse - bort med den politiska adeln

Demokratin i Sverige är på väg att försvagas och klyftan mellan folket och proffspolitiker, som bara har hållit på med politik som yrke, vidgas allt mer. Medborgerlig Samling vill ha ett medborgerligare Sverige. Därför ska fler folkvalda ha en riktig yrkesbakgrund och den politiska adeln tryckas tillbaka.