Mer sans. Mindre sensation.

Medborgerlig Samling är en ny politisk kraft som vill återinföra ett tydligt folkförankrat, evidensbaserat och personligt ansvarstagande styre.

Nyheter

På gång

 • MED Skaraborg årsmöte24 januari 15:00
 • MED-pub i Höllviken24 januari 19:00 - 22:00Höllviken
 • MED-fika i Kalmar26 januari 10:30 - 12:00Kalmar
 • Fredags-MEDpub i Göteborg1 februari 16:00 - 21:00
  |Återkommande Evenemang (Se alla)

  One event on 7 december at 4:00pm

  One event on 4 januari at 4:00pm

  One event on 1 februari at 4:00pm

  One event on 1 mars at 4:00pm

  One event on 5 april at 4:00pm

  One event on 3 maj at 4:00pm

  One event on 7 juni at 4:00pm

  One event on 5 juli at 4:00pm

  One event on 2 augusti at 4:00pm

  One event on 6 september at 4:00pm

  One event on 4 oktober at 4:00pm

  Göteborg
 • Söndags-MEDfika i Göteborg17 februari 12:00 - 14:00
  |Återkommande Evenemang (Se alla)

  One event on 16 december at 12:00pm

  One event on 20 januari at 12:00pm

  One event on 17 februari at 12:00pm

  One event on 17 mars at 12:00pm

  Göteborg
 • Fredags-MEDpub i Göteborg1 mars 16:00 - 21:00
  |Återkommande Evenemang (Se alla)

  One event on 7 december at 4:00pm

  One event on 4 januari at 4:00pm

  One event on 1 februari at 4:00pm

  One event on 1 mars at 4:00pm

  One event on 5 april at 4:00pm

  One event on 3 maj at 4:00pm

  One event on 7 juni at 4:00pm

  One event on 5 juli at 4:00pm

  One event on 2 augusti at 4:00pm

  One event on 6 september at 4:00pm

  One event on 4 oktober at 4:00pm

  Göteborg

Vi politiker ska tjäna mer på att lyssna på dig än på partiledningar, PR-byråer och lobbyister. Vår makt skall granskas bättre, din yttrandefrihet upprätthållas intensivare och allas ansvar skall utkrävas tydligare. 

 • Minska antalet riksdagsledamöter
 • Helt fristående kommunrevision
 • Stänga bidragskranarna och befria föreningslivet

För att kunna erbjuda flest möjliga ett nytt liv med goda förutsättningar imorgon måste vi värna om och förädla det samhälle vi har idag. Enfaldig kravlöshet och naiv syn på mångfald gynnar i längden varken gamla, nya eller kommande medborgare. 

 • Övergå till arbetskraftsinvandring och kvotflyktingsystem
 • Skapa långsiktigt hållbar migrationspolitik
 • Modernisera asylrätten

Bildning kräver förståelse. Förståelse kräver fakta. I dagens skola individualiseras inlärning medan kunskaperna likväl likriktas. Mer differentiering och en radikal uppvärdering av läraryrket ska vända den trenden.  

 • Införa differentierat högstadium
 • Stödja en tydligare professionsstruktur för lärare
 • Ha tidiga betyg och tydliga krav på examina

Vi vill långsiktigt återställa en trovärdig försvarsförmåga och se till att staten lever upp till sin mest primära uppgift. Din trygghet ska säkras och allas vår säkerhet ska tryggas. 

 • Höj stegvis försvarsanslaget till 2,5% av BNP
 • Öka antalet poliser med 50%
 • Jourdomstolar för snabb hantering av mängdbrott

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.