Vi befinner oss i början av en kris. Hushåll tvingas till besparingsåtgärder och vi ser hur konkurserna ökar. Det finns dock potential att lindra verkningarna av krisen.

Att sänka arbetsgivaravgifter och skatter borde vara ett prioriterat område för regeringen för att fler ska få behålla sina arbeten och för hushållen att kunna hålla uppe sin ekonomi och konsumtion. Vi riskerar annars att dras in i en nedåtgående spiral med allt fler företag som går i konkurs, högre arbetslöshet och därigenom sämre samhällsekonomi. Att sänka skatter är långsiktigt en investering i Sverige, företagande och jobbtillväxt. Den behöver givetvis hänga ihop med en kostnadsprioritering.

Det är inte mer än rimligt att även staten drar ner på onödiga utgifter och bidrar till att mildra de negativa effekter som såväl hushåll som företag drabbas av. Detta bör ske genom ett minskat skatteuttag snarare än att dela ut bidrag som skattebetalarna själva finansierat.

I en kommande kampanj kommer vi presentera ett antal myndigheter som vi anser vara överflödiga eller av den karaktären att deras arbete kan utföras av andra befintliga myndigheter, lärosäten eller organisationer. Du som har följt MED tidigare lär känna igen en och annan av dessa myndigheter. MED har sedan 2018 pekat ut ca en fjärdedel av alla statliga förvaltningsmyndigheter som överflödiga på vår “svarta lista” och har drivit frågan om deras avveckling under ett antal år. Vi släpper inte dessa frågor, utan lägger nu i en ny, högre växel!

Syftet är att påvisa hur skattebetalarnas pengar används samt även tjäna som inspirationskälla till regeringen för hur man kan minska statens omfång för att därigenom kunna spara in på skattemedel. 

De myndigheter vi väljer att ta upp är sådana som främst ägnar sig åt ideologisk styrning, bidragsströssel eller helt enkelt inte bör vara något som drivs i offentlig regi.

“Låt aldrig en bra kris gå till spillo” lär Winston Churchill ha uttryckt. Med en borgerlig regering vid rodret så borde denna kris utnyttjas till att banta statsapparaten och minska skatteuttaget. Vi vill härmed bidra till det arbetet. 

Häng MED!

Lista på myndigheter att lägga ner. Varje vecka uppdaterar vi listan med en ny onödig myndighet.

Alkoholsortimentsnämnden

Arbetsförmedlingen

Barnombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen

Etikprövningsmyndigheten

Folkbildningsrådet

Bild på man som tycker att Folkbildningsrådet bland annat inte ska finansieras med skattepengar.

Institutet för mänskliga rättigheter

Jämställdhetsmyndigheten

Man som lägger ner Jämställdhetsmyndigheten genom att kasta den i soptunnan.

Kulturrådet

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för kulturanalys

Man som anser att Myndigheten för kulturanalys ska läggas ner.

Myndigheten för press, radio och tv

Bild på man som tycker att Myndigheten för press, radio och tv inte ska finansieras med skattepengar.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Bild på man som vill ha religionsfrihet men inte tvingas finansiera den genom skatt via Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Bild på man som tycker att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inte ska finansieras med skattepengar.

Nordiska Afrikainstitutet

Svenska ESF-rådet

Svenska institutet

Bild på man som tycker att Svenska institutetbär ängsligt, därför borde det också vara en stiftelse under UD..

Tillväxtverket