Avveckla landstingen

Det hjälper inte att ha Europas modernaste och dyraste sjukvård om människor ändå dör i kön till den. Sveriges sjukvård behöver reformeras i grunden, inte lappas och lagas.

Genom att lägga ned landstingen kan vi minska den politiska detaljstyrningen såväl som de svällande kostnaderna.

Vi vill minimera den politiska styrningen och överlåta planering och organisering till de som är bäst beskaffade att göra det – sjukvårdspersonalen.

Fler ska kunna starta vårdföretag

Det är varken politiker eller höjd skatt som kommer kapa vårdköerna långsiktigt - det är vårdföretagarna. Vi vill ge också de små entreprenörerna långsiktigt goda och förutsägbara villkor så att fler ska vilja starta egen mottagning.

Det ger möjlighet att skapa långsiktiga läkar/patientrelationer där det förebyggande arbetet kommer i centrum.

Ökad vårdkonsumentmakt

Medborgerlig Samling vill återge medborgaren makten över sina egna pengar, och sjukvårdsområdet är inget undantag.

Du som patient ska kunna välja vem som ska få förtroendet att vårda dig. Den ordningen ger även att vårdgivare som inte förvaltar det förtroendet väl kommer sållas bort med en kvalitetshöjning som följd. Idag har vi som patienter inte den möjligheten utan tvingas via skattsedeln till landstinget, där köerna ringlar sig långa.

Ta del av Medborgerlig Samlings sjukvårdspolitiska program här.
Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.