Vård och omsorg

Sveriges sjukvårdssystem måste reformeras i grunden och det ska göras av professionerna, inte politikerna. Goda, stabila villkor för vårdentreprenörerna och mer makt att som patient välja vilken vårdgivare som ska få ditt förtroende höjer effektiviteten och kapar vårdköerna.

Vi tycker:

  • Avveckla landstingen
  • Fler ska kunna starta vårdföretag
  • Ökad vårdkonsumentmakt

Avveckla landstingen

Det hjälper inte att ha Europas modernaste och dyraste sjukvård om människor ändå dör medan de väntar i köerna för att få ta del av den.  Sveriges sjukvård behöver reformeras i grunden, inte lappas och lagas. Genom att lägga ned landstingen kan vi minska den politiska detaljstyrningen såväl som de svällande kostnaderna. Vi vill minimera den politiska styrningen och överlåta planering och organisering till de som är bäst beskaffade att göra det – sjukvårdspersonalen.

Fler ska kunna starta vårdföretag

Det är varken politiker eller höjd skatt som kommer kapa vårdköerna långsiktigt – det är vårdföretagarna. Vi vill ge också de små entreprenörerna långsiktigt goda och förutsägbara villkor så att fler ska vilja starta egen mottagning.  Det ger möjlighet att skapa långsiktiga läkar/patientrelationer där det förebyggande arbetet kommer i centrum.

Ökad vårdkonsumenternas makt

Medborgerlig Samling vill återge medborgaren makten över sina egna pengar, och sjukvårdsområdet är inget undantag. Du som patient ska kunna välja vem som ska få förtroendet att vårda dig. Den ordningen ger även att vårdgivare som inte förvaltar det förtroendet väl kommer sållas bort med en kvalitetshöjning som följd. Idag har vi som patienter inte den möjligheten utan tvingas via skattsedeln till landstinget, där köerna ringlar sig långa.

Ta del av Medborgerlig Samlings sjukvårdspolitiska program här.
Vård och omsorg