Minska antalet myndigheter

Sverige har idag 335 myndigheter  (källa: SCB, september 2017), inklusive Sveriges domstolar och Domstolsverket (83 st.), myndigheter under riksdagen (4 st.), statliga affärsverk (3 st.) och AP-fonderna (6 st.). Antalet statliga förvaltningsmyndigheter uppgår till 239.

De myndigheter som inte sysslar med statens kärnverksamheter eller är nödvändiga för landets utveckling ska avvecklas eller slås samman med annan verksamhet. Bland dessa finns, bara för att ta några få exempel, allt från Arbetsförmedlingen till Nämnden för stöd till trossamfund och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Genom minskningen av antalet  statliga myndigheter frigörs medel som istället kan användas till att förstärka statens kärnverksamheter samt sänka skatter.


Prioritera statens kärnverksamhet

Statens och den offentliga sektorns kärnverksamhet ska vara att:

  1. skydda medborgarna från yttre och inre hot
  2. tillhandahålla förnuftsbaserad utbildning,
  3. ge vård och omsorg till de som behöver,
  4. upprätthålla en smidig infrastruktur,
  5. säkerställa effektiv energiförsörjning och
  6. tillhandahålla grundläggande socialförsäkringar, såsom grundläggande sjukförsäkring och pension.

I övrigt bör civilsamhället kunna upprätthålla de kompletterande funktioner som anses nödvändiga.


Avveckla statliga bidrag

Statliga bidrag till föreningar och organisationer har växt i omfattning och ges allt mer till allehanda verksamheter som knappast kan anses samhälleligt prioriterade. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen mångmiljonbelopp till föreningar vars verksamhet ständigt undgår kontroller och uppföljning. Detta menar vi är fel användning av skattemedlen.

Därför vill vi till stor del avveckla statliga bidrag till föreningar. Medborgarna ska själva kunna bestämma vilka verksamheter som de vill gynna genom att avdragsrätt bör införas gällande privata bidrag till den ideella sektorn.

Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.