Invandring till Sverige ska i första hand styras av arbetskraftsbehov

Svensk asylmottagning har under senare decennier lett till växande segregation, utanförskap och integrationsproblem. Fram till dess att vi brutit denna negativa utveckling måste politiken läggas om i annan riktning och på ett bestående sätt hamna under kontroll. Därför är det nödvändigt att invandringen till Sverige huvudsakligen styrs av arbetskraftsbehov.


Ett Europa med långsiktigt hållbar migrationspolitik

Ett EU med fri rörlighet saknar realistiska möjligheter att driva en gemensam asylpolitik eftersom migranter av naturliga skäl attraheras mer av stater med stora välfärdsförmåner. Den enda framkomliga vägen är därför att varje enskilt land frivilligt anger och beslutar vilket kvot som landet vill ta emot. Undantaget är mottagande av människor vid akut massflykt. Sådana situationer bör finansieras solidariskt av EU-staterna och det internationella samfundet, och ske företrädesvis i närområdet.

Vidare måste gränserna bevakas effektivt för att stoppa såväl smugglingsindustrin som den ekonomiskt drivna illegala migrationen.


Moderniserad asylrätt med internationell utgångspunkt

Flyktingkonventionen tillkom i en tid då situationen i Europa var helt annorlunda jämfört med hur världen ser ut idag. Obegränsad asylrätt skapar onödiga problem med överbelastad mottagning av icke skyddsbehövande till mycket höga kostnader i Väst. Resurserna bör i stället primärt gå till reellt utsatta människor i de närområden där de allra flesta utsatta befinner sig. Vid behov av vidarebosättning träder kvotflyktingsystemet i kraft.

 


Ta del av Medborgerlig Samlings migrationspolitiska program här.
Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.