Integrationen bygger på ett individuellt ansvar att anpassa sig till den västerländska samhällsmodellen

Med facit i hand ser vi att det mångkulturella samhällsexperimentet som pågått sedan 70-talet inte fungerar. Det ger inte de invandrade något att förhålla sig till, utan skapar istället ett splittrat samhälle präglat av olika kränkta gruppers kamp om det offentliga rummet. Vi vill att de som bosätter sig här tar ett större individuellt ansvar och anpassar sig till vår västerländska samhällsmodell och omfamnar värden som demokrati, yttrandefrihet, den sekulära staten, jämställdhet och barnens rättigheter i samhället.


Högre krav på dem som vill få förlängt uppehållstillstånd i Sverige och ett uppgraderat medborgarskap

Rättigheter kommer med skyldigheter. Den svenska välfärden är generös och därför kostsam. Det är inte en självklarhet att alla som kommer till Sverige behöver ta del av hela välfärdsutbudet. Det ska ställas högre krav på dem som vill kunna stanna i Sverige med förlängt uppehållstillstånd. Vi vill också att medborgarskapet ska få en högre status, för vilket man kvalificerar sig under en längre tid. Det som borde vara ett kvitto på en framgångsrik integration, är idag någonting som bara skänks bort på ett lättvindigt sätt.


Försvara det offentligas sekularitet och opartiska roll i samhället

Det offentliga ska inte längre finansiera några religiösa samfund eller etniska föreningar. Religion och statens verksamheter ska vara klart åtskilda. Vi vill stoppa utländsk finansiering av samfund och föreningar som leder till radikalisering och även förbjuda sådana som stöder terrorism och annan våldsanvändning.

Medborgarna ska inte ha skäl att tvivla på det offentligas opartiskhet. Som representant för det offentliga ska man därför inte tillåtas bära klädsel som signalerar ett starkt avståndstagande från den sekulära staten, såsom burka, niqab och chador. Likaså ska inga personliga ändringar tillåtas på offentliganställdas uniformer - oavsett skäl. Uniformen ska vara neutral till sin utformning och tydligt representera den sekulära och demokratiska staten.


Ta del av Medborgerlig Samlings integrationspolitiska program här.
Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.