Energipolitik

Vi tror på ny, modern kärnkraft som garant för vår framtida elförsörjning. I väntan på den behöver vi behålla vår befintliga kärnkraft så länge som möjligt och satsar på småskalig konsumentnära elproduktion i form av t.ex. solceller.

Vi tycker:

  • Behåll vår befintliga kärnkraft så länge som möjligt
  • Satsa på utveckling av fjärde generationens kärnkraft
  • Öka den småskaliga konsumentnära elproduktionen

Behåll vår befintliga kärnkraft så länge som möjligt

Då nästa generations kärnkraft fortfarande är under utveckling, krävs att baskraft fortsatt levereras av nuvarande anläggningar. Sveriges nuvarande kärnkraftverk ska därför fortsatt uppgraderas för att leverera el tills de når sin maximala livslängd. Den förtida avvecklingen av Ringhals 1 och 2 ska stoppas, och de ska drivas vidare till 2025 enligt ursprunglig plan.

Nya reaktorer av den förbättrade typ som finns på marknaden idag (Gen III+) ska vara tillåtet att bygga, och kvarvarande juridiska hinder för detta skall undanröjas. Dock förespråkar vi inte några statliga stöd för dessa.

Satsa på utveckling av fjärde generationens kärnkraft

Nästa generations kärnkraft, ofta kallad fjärde generationen eller “Gen IV”, utlovar en helt ny typ av reaktorer. Dessa har möjlighet att överträffa dagens reaktorer vad gäller säkerhet, avfall och kostnad. Vi vill därför målmedvetet arbeta för att utveckla denna nya typ av kärnkraft för att garantera den framtida energiförsörjningen. Sverige bör ansluta sig till de internationella forskningssamarbeten som finns kring detta, t.ex. GIF – Gen IV International Forum.

Den fjärde generationens kärnkraft kan drivas på uttjänt kärnbränsle och genererar betydligt mindre långlivat avfall. Det gör problemet med slutförvaring av kärnbränsle enklare. Dessutom minskas behovet av uranbrytning.


Öka den småskaliga konsumentnära elproduktionen

Miljövänlig småskalig konsumentnära elproduktion, t.ex. i form av solceller på byggnader, är en viktig komponent i ett hållbart samhälle. Speciellt i kombination med elbilar, lagring, energistyrningssystem och annan ny och kommande teknik. Genom elproduktion nära konsumenterna uppnår vi minskat beroende av elnät och mindre risk för störningar.

Ladda ner Medborgerlig Samlings energipolitiska program (PDF).
Energipolitik