Vår politik

Vi lägger stor vikt vid din frihet och vill begränsa statens inflytande över dina  livsval – men betonar att vi alla har både rättigheter och skyldigheter. Vi har en konservativ syn på samhället och kulturen förenad med en liberal syn på ekonomi.

Idéprogram

Idéprogrammet beskriver Medborgerlig Samlings ideologiska grund och värderingar samt hur vi ser att samhället måste förändras. Programmet finns att läsa här: idéprogram.

Sakpolitiska program

De sakpolitiska programmen beskriver mer i detalj vad vi tycker inom olika områden. De finns samlade här: politiska program. Länkar till program finns även på sidorna för respektive politikområden nedan.

Politikområden