Idéprogram

Vid partistämman i Göteborg den 21-23 april 2017 antog MED ett idéprogram . Idéprogrammet beskriver partiets ideologiska grund och värderingar samt hur MED ser att samhället måste förändras.

Sakpolitiska program

Samtliga MEDs sakpolitiska program finns samlade här. Länk till fastställda områdesprogram finns även under respektive politikområde nedan.

Politikområden

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.