Vår politik

Vi lägger stor vikt vid din frihet och vill begränsa statens inflytande över dina  livsval – men betonar att vi alla har både rättigheter och skyldigheter. Vi har en konservativ syn på samhället och kulturen förenad med en liberal syn på ekonomi.