Vår politik

Vi har  en konservativ syn på samhället och kulturen förenad med en liberal syn på ekonomi. Vi lägger stor vikt vid din frihet och vill begränsa statens inflytande över dina  livsval – men betonar att vi alla har både rättigheter och skyldigheter.

Idéprogram

Vid partistämman i Göteborg den 21-23 april 2017 antog MED ett idéprogram . Idéprogrammet beskriver partiets ideologiska grund och värderingar samt hur MED ser att samhället måste förändras.

Sakpolitiska program

Samtliga MEDs sakpolitiska program finns samlade här. Länk till fastställda områdesprogram finns även under respektive politikområde nedan.

Politikområden