Se hela valresultatet från 2022.

Här nedan publicerar vi också det samlade resultatet för Medborgerlig Samling/MED.

I riksdagsvalet fick MED 12 882 röster (0,20%), alltför lågt för att komma in i riksdagen, men i kommunvalet är resultatet glädjande. Den positiva utvecklingen syns när man jämför valresultaten från 2022 och 2018.

Antal invalda ledamöter för MED
Kommun 2022 2018
Halland, Laholm 4 2
Skåne, Höör 2 1
Blekinge, Karlshamn 2 0
Stockholm, Järfälla 2 0
Stockholm, Österåker 1 0
Småland, Torsås (ställde inte upp i valet 2022) 0 1

Antalet ledamöter har stigit från 4 till 11. Resultatet har nästan tredubblats.

Vi har även fått över 1 % i ytterligare ett antal kommuner och vi närmar oss således procentspärren på 2 % (i vissa större kommuner är procentspärren 3 %). Det borgar för stora framgångar i valet 2026.

I Skövde (V Götaland) har vi, genom ett lokalt parti, fått in en MED:are på posten som förste ersättare i fullmäktige.

 

regionvalet blev följande regioner våra topp tre:

Stockholm (0,87 %)

Blekinge (0,57 %)

Halland (0,49 %)

 

Vi hade högre ställda mål än detta om man ser till hela riket. Dock kan vi konstatera att vi är större än vi någonsin har varit och har gått framåt, både vad gäller antalet mandat och röstandel i kommun- och regionvalen.

Vi vet alla att vårt parti, MED, fortfarande är litet och att vi växer, vilket 2022 års val är ett gott tecken på.

Vi kämpar på.