Stoppa skatteslöseriet

Stoppa skatteslöseriet

Välj MED för ett Sverige där det offentliga fokuserar på kärnuppgifterna och skattetrycket kan sänkas.

Bidra eller bidrag

Bidra eller bidrag?

Välj MED för ett Sverige där vi utgår från att alla människor är starka och kan ta ansvar för vår gemenskap.

För ett tryggt Sverige som fungerar

För ett tryggt Sverige som fungerar

Välj MED för ett Sverige där ordning upprätthålls och samhällets grundfunktioner säkras.

Kompetens eller kvotering

Kompetens eller kvotering?

Välj MED för ett Sverige där bildning och flit främjas och vad man kan går före vem man är.

Myndiga medborgare eller 250 myndigheter

Myndiga medborgare eller 250 myndigheter?

Välj MED för ett Sverige där friheten och självständigheten är större än antalet myndigheter.

Stärk demokratin

Stärk demokratin

Välj MED för ett Sverige där medborgaranda råder och folkvalda kommer från folket.

Din röst har stor betydelse

Politik handlar om inflytande över samhällsdebatten på lång sikt. Inte om det dagsaktuella maktspelet. De gamla partierna kan inte lösa de problem som de själva har skapat. För varje röst som går till Medborgerlig Samling, ökar vår styrka och vårt inflytande. Välj MED!

Bild på Ilan Sadé som är partiledare för det liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling