Skip to main content
Pressmeddelande

Stockholms stad finansierade könsseparering och ”social kontroll” i Spånga-Tensta

By 13 april 2022No Comments

Medborgerlig Samling fortsätter sin granskning av föreningsbidragen i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta. Nu visar det sig att en av de föreningar som granskats ägnar sig åt ”social kontroll” av flickor, och att det regelmässigt sker könsseparering av män och kvinnor vid föreningens sammankomster. MED Stockholm har skickat ett nytt öppet brev till stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta med frågor kring Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen. Brevet kommer mindre än en vecka efter avslöjandet att en av ledamöterna i stadsdelsnämnden var jävig när nämnden beslutade om miljonbelopp i bidrag till denna förening.

Mikael Flink, ordförande MED Stockholms stad

Föreningen Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen har under flera år beviljats föreningsbidrag från stadsdelsnämnden Spånga–Tensta. Tillsammans med pengar från s.k. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) har föreningen sammanlagt beviljats mer än 2,2 miljoner kronor i bidrag från Stockholms stad. Från föreningens egen publicerade information framgår att föreningens sammankomster genomförs könsseparerat, där kvinnor och män antingen sitter separerade i olika delar av lokalen eller, om lokalen har teatersittning, att män sitter längst fram och kvinnor och flickor i de bakre raderna i lokalen. Detta sker systematiskt och vid många olika typer av sammankomster och aktiviteter.

– Det är väldigt rimligt att staden stöttar aktiviteter som hjälper barn i segregerade förorter att utvecklas och integreras i samhället. Bra exempel på sådana verksamheter är läxhjälp, ungdomsidrott, musik och olika typer av träning i det svenska språket. Däremot är det helt obegripligt när staden finansierar verksamheter som motarbetar Stockholms stads värderingar om jämställdhet mellan män och kvinnor, säger Mikael Flink, ordförande för Medborgerlig Samling Stockholms stad (MED Stockholm).

Föreningen Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen har tidigare fått återkrav på mer än hälften av sitt statsbidrag från Skolverket, efter att föreningen skickat in krognotor på 38.000 kr som verifikat för utförd läxhjälp. I brevet till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer MED Stockholm ett antal frågor till nämndens ledamöter, t.ex: Var nämndens ledamöter medvetna om att Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen bedriver sin verksamhet på det här viset? Anser Stadsdelsnämnden att en organisation som systematiskt separerar kvinnor och män är en lämplig partner vad gäller insatser särskilt riktade till flickor som målgrupp?

– Jag hoppas att Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta tar våra frågor på allvar och återkommer med ett svar så fort som möjligt. Vi har fortfarande inte fått några svar på de öppna brev som vi skickade i förra veckan, varken från stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta eller från Socialdemokraternas gruppledare i Stockholms stadshus, säger Mikael Flink.

Det öppna brevet till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hittar du här. Brevet innehåller 8 nya frågor från MED Stockholm till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.