Utrikespolitik

Utrikespolitik

Sveriges utrikespolitik ska vägledas av en omsorg om demokrati och mänskliga rättigheter, värnandet av det nationella självbestämmandet, hjälp till utveckling till förmån för världens fattiga och en beredskap att hjälpa när katastroferna slår till.