Skolan till vägs ände – Debattartikel Folkbladet

En gedigen skolutbildning är en av de viktigaste framtidsinvesteringarna ett land kan satsa på. Endast en skola fokuserad på bildning och kunskap kan utrusta eleverna till att bli självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare. En kvalitativ skolutbildning är dessutom en förutsättning för

Skola

Skolan utgör grunden för framtidens välfärd och demokrati. Med lämpliga grundläggande kunskaper och färdigheter kommer den enskilde individen ha goda möjligheter att försörja sig. Välutbildade medborgare skapar de bästa förutsättningarna för arbete, företagande och ekonomisk tillväxt, vilket är grunden för det svenska välståndet.