Socialförsäkring och pension

Sverige ska tillhandahålla ett smidigt och effektivt välfärdssystem. Sjuka, arbetslösa, funktionshindrade och andra medborgare med särskilda behov ska kunna få stöd från samhället för att underlätta sin tillvaro. Likaså ska våra äldre ges rimlig pension och god äldrevård