Skattepolitik och skuggbudget

Egenmakt Egenmakt föder initiativförmåga. Ett samhälle som med sitt skattesystem skapar beroende och därmed motverkar egenmakt och initiativförmåga, gör sig sårbart i längden och sänker sin egen globala konkurrenskraft. Utan incitament att skapa och bygga verksamhet utifrån idéer, infinner sig