Regionalpolitik

Medborgerlig Samling värnar om en levande glesbygd. Det finns ett otal skäl till att vända avfolkningen och nedläggningen av verksamheter i de glest befolkade områdena – från månande om kultur och kulturlandskap till rent ekonomiska skäl, såsom överhettad bostadsmarknad i städerna samt underdimensionerad infrastruktur i tillväxtregionerna.