Tio politiker – tre frågor – Intervju i Polistidningen

Söndagen den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Bland alla politiker som ställer upp då finns dessa tio, som Polistidningen intervjuat. De representerar olika partier, men har en sak gemensamt: de är eller har varit poliser.

Säkerhet och trygghet

Skyddet av rikets medborgare mot inre och yttre hot är statens absoluta kärnuppgift. Utan personlig säkerhet och trygghet kommer vi att se en kraftigt försämrad ekonomisk utveckling. Folkets tilltro till staten försvinner och alternativa krafter som ska ge skydd och trygghet för medborgare och företag kommer att bli allt vanligare. Staten måste förtjäna medborgarnas förtroende.