Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Hållbarhetsperspektiv måste beaktas vid alla beslut Begreppet hållbarhet har idag en kraftig slagsida mot det ekologiska. Vi eftersträvar en återgång till en bredare tolkning, med såväl ekonomiska och sociala som ekologiska dimensioner. Politiska beslut måste tas med helhetssyn och ett