Migration

Invandring till Sverige ska i första hand styras av arbetskraftsbehov Svensk asylmottagning har under senare decennier lett till växande segregation, utanförskap och integrationsproblem. Fram till dess att vi brutit denna negativa utveckling måste politiken läggas om i annan riktning och