MED: Gör momsen enhetlig – Debattartikel på Altinget

DEBATT. Varje år slösar vi bort i storleksordningen 800 miljoner kronor på onödiga hanteringskostnader för differentierad moms. Nu är det dags att göra momsen enhetlig, skriver representanter från partiet Medborgerlig Samling, MED.

Marknadspolitik

Fungerande marknader bästa konsumentskyddet Det är inte staten som ska bestämma vad som är bäst för konsumenterna. Kunskapsuppbyggnad, upplysningsverksamhet, samverkan och branschförhandlingar är inga effektiva verktyg mot allvarliga konsumentproblem. Den svenska konsumentpolitiken måste i stället få sin tyngdpunkt i lagtillämpning. Tillämpningen