Vad har hindrat Centerpartiet? – Debatt Land Skogsbruk

Vad hindrade Centerpartiet från att driva frågan om hur svenska myndigheter behandlar skogsägare under alliansens åtta år vid makten? undrar Edward Nordén, jordbrukspolitisk talesperson och Anna Jung, landsbygdspolitisk talesperson, MED.  

Regionalpolitik

Medborgerlig Samling värnar om en levande glesbygd. Det finns ett otal skäl till att vända avfolkningen och nedläggningen av verksamheter i de glest befolkade områdena – från månande om kultur och kulturlandskap till rent ekonomiska skäl, såsom överhettad bostadsmarknad i städerna samt underdimensionerad infrastruktur i tillväxtregionerna.

Jordbruk

Jordbruket är en näring med särskilt stor betydelse för en levande lands- och glesbygd, för natur- och kulturlandskapet men även för svensk ekonomi och rikets säkerhet. Ett livskraftigt svenskt jordbruk är därtill en garant för livsmedel av hög kvalitet och god djurhållning.

Förutsättningarna för det svenska jordbruket måste förbättras genom att sänka de skatter som snedvrider konkurrensen med jämförbara länder, förenkla och reducera regelverk, vidareutveckla möjligheterna till gårdsförsäljning och via totalförsvaret höja den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel.