Varför arbetar så få nyanlända inom jordbruket? – PM

En effekt av coronapandemin är att tillfällig arbetskraft, så kallade säsongsarbetare, inte kan resa fritt mellan Europas länder. Detta problem har drabbat jordbruket i norra och västra Europa väldigt hårt. Under normala omständigheter kommer det mellan 10 000 och 20 000

Riksdagsledamöter legitimerar antidemokratisk rörelse – Svensk Jakt

Nyligen deltog två riksdagsledamöter i en demonstration tillsammans med Hunt Saboteurs Sweden, som under sommaren har sågat ner hundratals jakttorn över hela landet. Det är djupt problematiskt när ledamöter i Sveriges lagstiftande församling legitimerar en våldsbejakande rörelse med sin närvaro.