Integration

Integration är ett individuellt ansvar att sträva efter och anpassa sig till en gemenskap. Gemenskapen är nödvändig för att upprätthålla tilliten till varandra som medborgare och medmänniskor. Den är grunden för ett fungerande samhällskontrakt. MED vill att det ska vara en självklarhet för invandrare att anpassa sig till majoritetssamhällets västerländska modell och bidra till att upprätthålla den.