Corona är inget skäl för gymnasieamnesti – Expressen

Den som har haft förmånen att leva i ett annat land i ett halvt decennium, med gratis uppehälle och utbildning på skattebetalarnas bekostnad, är naturligtvis inget offer, skriver Staffan Gunnarson (MED) i en replik om gymnasielagen.

Integration

Integration är ett individuellt ansvar att sträva efter och anpassa sig till en gemenskap. Gemenskapen är nödvändig för att upprätthålla tilliten till varandra som medborgare och medmänniskor. Den är grunden för ett fungerande samhällskontrakt. MED vill att det ska vara en självklarhet för invandrare att anpassa sig till majoritetssamhällets västerländska modell och bidra till att upprätthålla den.