Infrastruktur

En robust och väl utbyggd infrastruktur Sveriges befolkning ökar, främst genom invandring. Välståndet för Sveriges befolkning ökar. Det är inte troligt att Sveriges nya medborgare kommer att nöja sig med lägre välstånd än tidigare generationer. Prognosen pekar mot ökat utnyttjande