Infrastruktur

En robust och väl utbyggd infrastruktur Sveriges befolkning ökar. Det är inte troligt att Sveriges nya medborgare kommer att nöja sig med lägre välstånd än tidigare generationer. Prognosen pekar mot ökat utnyttjande av Sveriges infrastruktur. Infrastrukturens kapacitet måste därmed ökas,