Hur mycket ska kränkthet tillåtas påverka forskning?

Det kommer alltid finnas människor som blir upprörda av forskningsresultat. Kritik mot forskning bör därför även i framtiden framföras vetenskapligt, inte känslomässigt, skriver Nils Åström, styrelseledamot, MED Lund

Universitet och högskola

Reformerad finansieringsmodell för en självständig och vetenskapligt grundad akademi Akademin har alltmer gjorts till ett instrument för att uppnå politiska mål. Gränsen mellan expertkunskap och politiska ambitioner har suddats ut och detta är dåligt för upprätthållande av kunskapssamhället. Det påverkar