Genusvetare illustrerar oavsiktligt kritiken – Debatt Universitetsläraren

Sättet som Universitetsläraren (nr 4/2019) behandlar kritik mot genusvetenskap på illustrerar oavsiktligt en viktig dimension av denna kritik. Det visar hur akademin har blivit alltmer ideologiskt homogen – en vänsterliberal bubbla med allt vad det innebär, skriver Claes Andersson, talesperson för högskola

Hur mycket ska kränkthet tillåtas påverka forskning?

Det kommer alltid finnas människor som blir upprörda av forskningsresultat. Kritik mot forskning bör därför även i framtiden framföras vetenskapligt, inte känslomässigt, skriver Nils Åström, styrelseledamot, MED Lund

Universitet och högskola

Universitet och högskola

Reformerad finansieringsmodell för en självständig och vetenskapligt grundad akademi Akademin har alltmer gjorts till ett instrument för att uppnå politiska mål. Gränsen mellan expertkunskap och politiska ambitioner har suddats ut och detta är dåligt för upprätthållande av kunskapssamhället. Det påverkar