EU

EU:s utveckling mot en överstatlig federation måste brytas EU måste återgå till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete, där de flesta besluten fattas på den nationella nivån. Därmed kommer EU-parlamentet kunna avvecklas. Anpassat medlemskap, där länder kan stå utanför vissa delar

Gör Norden relevant igen – Debatt Altinget

EU har kommit att svämma över när det gäller vilka områden unionen ska lagstifta om. Vi måste hitta ett samförstånd mellan de nordiska länderna och tala med en röst, skriver Ilan Sadé, partiledare och Mons Krabbe, utrikespolitisk talesperson, MED.