De manifesterar mot avvecklingen av kärnkraften – SVT Väst

Den 30 december kommer reaktor 2 att stängas på kärnkraftverket Ringhals i Varberg. Men motståndet mot avvecklingen av de äldsta reaktorerna på Ringhals visade sig in i det sista när flera manifestationer, bland annat i Göteborg, arrangerades under söndagen.

Energi

Behåll befintlig kärnkraft och utveckla ny Nästa generations kärnkraft, kallad fjärde generationen (Gen IV), är en ny typ av reaktorer som kan drivas på uttjänt kärnbränsle. De ger mindre långlivat avfall och minskar behovet av uranbrytning. Vi vill arbeta för