Energipolitik

Behåll vår befintliga kärnkraft så länge som möjligt Då nästa generations kärnkraft fortfarande är under utveckling, krävs att baskraft fortsatt levereras av nuvarande anläggningar. Sveriges nuvarande kärnkraftverk ska därför fortsatt uppgraderas för att leverera el tills de når sin maximala