Ekonomi och skatter

Egenmakt för människor föder initiativförmåga Ett samhälle som genom sitt skattesystem skapar beroende av staten genom stöd och bidrag, gör sig sårbart i längden och sänker sin globala konkurrenskraft. Ett högt skattetryck minskar människors egen initiativförmåga. Det måste finnas incitament