Varje sekund räknas om jobben ska räddas – Realtid

De ekonomiska stödpaket som regeringen presenterat når inte hela vägen, utan vi löper en hög risk för att landet glider in i mångårig massarbetslöshet och ekonomisk depression. Det skriver entreprenörerna Fredrik Wilkens och Thomas Lassen.

Svårt att granska nyttan med resan – Artikel Ekuriren

I en artikel i Eskilstuna-Kuriren ifrågasätter kommunalrådet Jari Puustinen kommunens framtida deltagande till fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Under en tid, även innan artikeln, har Medborgerlig Samling begärt ut uppgifter om kommunens närvaro på nämnda mässa för att undersöka vad mässan

Ekonomi och skatter

Egenmakt för människor föder initiativförmåga Ett samhälle som genom sitt skattesystem skapar beroende av staten genom stöd och bidrag, gör sig sårbart i längden och sänker sin globala konkurrenskraft. Ett högt skattetryck minskar människors egen initiativförmåga. Det måste finnas incitament