Bostadspolitik

Reformation av plan- och bygglagen Nybyggnationen av bostadsfastigheter har under det senaste årtiondet varit otillräcklig, bland annat till följd av höga byggkostnader och långa väntetider för erhållande av bygglov. Planeringstiden inom byggsektorn ska halveras genom ändring av plan- och bygglagen