Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Fyrtiotredje namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är säkerhetssamordnaren Marcus Staxäng.

”Jag är 37 år, gift och har två barn. Bor i Tanums kommun i Västra Götaland och arbetar som säkerhetssamordnare. Jag har valt att engagera mig politiskt i Medborgerlig Samling på grund av en stark känsla av att något är allvarligt fel i Sverige. Långa tider av socialdemokratiskt styre har satt stor prägel på landet. Samhället är numera genomsyrat av kravlöshet och känslosvallande dumhet vilket har lett till migrationskriser, stegrande brottslighet och ett ständigt växande antal utanförskapsområden. Dessvärre har den etablerade borgerligheten inte gjort något för att ändra på sakernas tillstånd när chanserna kommit, tvärtom så har man förvärrat situationen ytterligare. Därför behövs en ny politisk kraft, en ny borgerlighet.

För att ta itu med brottsligheten måste det till krafttag. Först och främst måste tydliga och proportionerliga straff utdömas. Som det fungerar nu med straffrabatter och villkorlig frigivning så uppmuntras återfallsförbrytare att fortsätta sin brottsliga bana. Det är också av högsta vikt att fler poliser kommer ut i arbete, dock utan att göra avkall på några intagningskrav. Men då måste polisyrket måste återigen göras attraktivt, med vettiga löner och rimliga arbetsförhållanden.

En annan ödesfråga är ekonomin. Sveriges offentliga utgifter kommer enligt flera bedömare att inom en snar framtid skjuta i höjden. Och för att det offentliga i framtiden ska kunna betala ut vettiga pensioner och sörja för samhällets svaga behöver staten och kommunerna prioritera sina resurser till kärnverksamheterna.

Mina huvudfrågor som jag tänker fokusera på i riksdagen:

  • Säkerhet: hårdare och mer proportionerliga straff
  • Uppvärdera polisyrket och se till att vi får fler poliser
  • Avveckla myndigheter som inte bedriver kärnverksamhet

För att genomföra nödvändiga förändringar kommer det krävas ett politiskt mod som landet Sverige inte har sett på mycket länge. Därför kämpar jag för att Medborgerlig Samling ska komma in i riksdagen!”

 

Politiker MED yrke: presentation av Marcus Staxäng, riksdagskandidat 43