Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Åttonde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är departementsrådet och entreprenören Marcus Brixskiöld, tillika ledamot i MED:s riksstyrelse,som presenterar sig med följande text:

”Min källa till kärlek, glädje och harmoni springer ur min familj och mina vänner. Jag är en dedikerad skier. Fjäll, skog och hav är mina element.
Att få vara med i den varma inkluderande demokratifolkrörelse som Medborgerlig Samling är gör mig både stolt och ödmjuk. Vår uppgift är angelägen. Det handlar ytterst om det Sverige och den omvärld våra barn och barnbarn skall växa upp i.

Jag vill gärna tillföra mina erfarenheter från:

– ledande befattningar i statlig förvaltning, framförallt som departementsråd och enhetschef vid Justitiedepartementet,

– uppdrag i politiken, bl.a. som ordförande i kommunala bolag och vice ordförande i nämnd samt som politisk stabschef,

– entreprenörskap – i egenskap av grundare, ordförande och VD för mina bolag, samt

– mitt omfattande engagemang som aktiv oppositionell samhällsdebattör och bloggare, särskilt på bloggen Brix Ski  men jag har även publicerats såväl i bokform som i Dagens Samhälle, Nyhetsbyrån, Ledarsidorna.se m.fl.

Min vision:

Vi i MED ska få genomslag för vår politik i de allmänna valen år 2018. I Riksdagen ska vi genom vårt agerande skapa förtroende, samt erbjuda en politik som är realistisk och ger önskad verkan. Vi ska vara den omistliga samverkanspartnern.

Vårt samhälle ska vara en välskött inkluderande gemenskap.

Vårt land är rikt med stora naturresurser, framgångsrikt näringsliv, stabila institutioner och en utvecklad välfärdsstat. Tilliten är god. Rätt förädlat och förvaltat har vi de allra bästa möjligheter att utforma vår gemenskap, vårt land.

Men vi har också ett antal svåra komplexa problem som tillåtits växa till sig över tiden. Det är inte realistiskt att förvänta sig att de partier som genom antingen felaktiga beslut eller underlåtenhet att fatta nödvändiga sådana ska kunna åtgärda dessa komplexa problem.

Medborgerlig Samling är det parti som bäst förstår behovet av en hållbar politik med en väl fungerande rättsstat som har förmågan och viljan att skydda och värna varje individ och särskilt de av oss i vår gemenskap som är de mest utsatta.

Tre politiska prioriteringar anser jag är särskilt angelägna:

  • Ta tillbaka ytan! Vår folkvalda stats förmåga att kontrollera vårt lands yta är avgörande för att våra individuella friheter skall kunna garanteras. Individer i våra 55 mest utsatta områden skall inte behöva acceptera en sämre närvaro av rättsstaten.
  • Våra institutioner skall styras med lag och instruktion och inte med politisk posering och förläningar. Ge professionella handläggare och chefer utrymme att utföra sina uppgifter utifrån given lag och instruktion. Inför samtidigt ett särskilt tjänstemannaansvar.
  • Sverige ska vara en inkluderande gemenskap! Hur vi gemensamt klarar av att ge omsorg till våra barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade är en av de tydligaste indikationerna på hur väl vi fungerar som gemenskap och hur väl våra institutioner fullgör sina uppdrag. Vårt land har i dag 328.000 fattigpensionärer. Det är en skam att de som byggde vår gemenskap, vårt land, ska leva sin ålderdom i fattigdom. Vi kan betydligt bättre än så.”

 

Politiker MED yrke: presentation av Marcus Brixskiöld, riksdagskandidat 8