Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Tjugofemte namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är tekniklektorn Leif Svensson, tillika suppleant i MED:s  riksstyrelse och ledamot i lokalföreningen Skaraborgs styrelse, som presenterar sig med följande text

”Jag bor i Skövde, Västra Götaland, på en liten lantgård tillsammans med fru och ett hemmavarande barn.

Varför Medborgerlig Samling? Skälet till mitt engagemang i politiken på ”äldre dar” beror på en alltmer tilltagande oro för vårt svenska samhälles utveckling. Jag blir uppriktigt orolig över skolan och den tydliga trenden med sjunkande kunskapsnivåer över tid. Trots detta finns inga synbara åtgärder av konkret karaktär som har förmåga att åtgärda den negativa utvecklingen. De etablerade partierna är alla till del ansvariga för hur det ser ut idag och verkar inte vara villiga att åtgärda något av de reella problem som finns bakom denna utveckling.

Där kommer Medborgerlig Samling in i sammanhanget. Ett parti som med öppna ögon försöker angripa de bakomliggande problemen på de samhällsfrågor som har kommit på fel kurs, däribland skolfrågan. Via sin politiska inriktning vill MED omforma skolan från en tidsbegränsad aktivitet (skolplikt) till en lärprocess (kunskapsskola) med syfte att förmedla nödvändiga kunskaper till elever på alla nivåer. Samtidigt betonas det att förutsättningarna varierar mellan individer. Behovet av stöd kan vara större eller mindre inom olika ämnen och över tid. Målsättningen är att skapa ett system som kan möta denna faktiska verklighet.

Jag har vuxit upp på en lantgård med mylla under naglarna och fått erfara att inget är gratis.  Via studier på gymnasium och därefter högskola (civilingenjörsutbildning Chalmers) hamnade jag så småningom i industrin där jag har ägnat många år åt att arbeta med utvecklingsfrågor inom områdena personal, organisation och kvalitet och samlat erfarenhet som personalchef, projektledare, teknikchef, kvalitetschef inklusive företagsledningsarbete. Är numera verksam som lektor och programansvarig på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Mina kärnfrågor är:

  • Utbildning: Utbildningsområdet är centralt för mig. Vi behöver få till en fungerande kunskapsskola i vårt land för att trygga vår framtid.
  • Landsbygd och lantbruk: Landsbygden ska hållas levande främst med hjälp av ett välmående lantbruk och skogsbruk, och  aktivt bidra till Sveriges välstånd.
  • Miljö: Hållbarhet och miljö är viktiga perspektiv inom alla områden. Vi behöver förvalta vårt arv på ett klokt och vinnande sätt till kommande generationer.”

 

Politiker MED yrke: presentation av Leif Svensson, riksdagskandidat 25