I tre decennier fick jag vänta på att Medborgerlig Samling skulle dyka upp som hand i handsken. Det är ett liberalkonservativt parti som inser att det är en återvändsgränd att ständigt anpassa sig efter socialdemokratin, och som istället formulerar vad som krävs för att få Sverige på fötter igen.

Jag heter Tristan Tempest och är född i Stockholms stad, där jag har bott i hela mitt liv, med undantag av några skolår i Storbritannien. I halva mitt liv har jag undervisat barn och ungdomar, samtidigt som ett av mina främsta intressen har varit politik. I takt med nya katastrofala skolreformer som har förstört mitt arbete har jag engagerat mig än mer i skolpolitiken.

Som skolpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling har jag bidragit till att skapa en helt ny skolpolitik. Grundläggande för oss är idén att skolan bör organiseras och drivas så att den totala och relevanta kunskapsöverföringen blir så stor som möjligt. Skolan bör således inte ha någon annan uppgift än förmedlingen av kunskap.

Jämlikhet i utfall, uppnådd bl.a. genom att hålla tillbaka de högpresterande eleverna, ersätter vi med meritokrati och individualism. Den så kallade kompensatoriska och likvärdiga skolan avslöjar vi som ett socialistiskt projekt som de andra borgerliga partierna har svalt med hull och hår.

För att uppnå maximal kunskapsöverföring vill vi ge varje elev, så långt som möjligt, rätt att få utbildning på sin egen nivå. Det innebär att varje elev får studera tillsammans med andra elever med likartad förförståelse, fallenhet, och motivation. Med andra ord innebär det nivågruppering och rättvisa för eleven.

Hur skulle det någonsin kunna vara en bra idé att en elev i onödan studerar på någon annans nivå och inte sin egen? Ingen privatlärare skulle väl försöka hålla en annan nivå än sin elevs nivå?

Sverige har inte råd med att skolan har som mål att underprestera.

 

Snabbfakta

Namn: Tristan Tempest

Födelseår: 1969

Bostadsort: Stockholm

Utbildning: N-linjen på Östra Real; militär grundutbildning i Arvidsjaur till jägarsergeant; studier vid Stockholms universitet i bl.a. argumentationsanalys, logik, normativ etik, metaetik, beslutsteori, humanetologi, ekonomisk historia, pedagogik, och politisk filosofi

Yrke/titel: Matematik-, historie-, och filosofilärare; fil. kand. i praktisk filosofi

Bakgrund: Lärare på högstadiet och framförallt gymnasiet i 25 år, biträdande rektor i 6 år

Framtidsvision: En resultatinriktad och välmående meritokrati åt våra barnbarn

Politisk bakgrund: Sedan gymnasieåren har jag flitigt diskuterat politik, och alltid försvarat den sekulära, demokratiska, och liberalkonservativa västvärlden. Jag röstade tidigare på M och L, men kunde inte engagera mig i trögrörliga partier som var mer en del av problemet än lösningen.

Fritidsintressen: Att gå på fjälltur, konstruera brädspel, och skriva politisk filosofi

Tristan Tempest
Tristan Tempest