Kandiderar till

  • Kommun, Upplands-Bro, plats 1

Yrkestitel: Egen företagare

Kommun: Upplands-Bro

Kort om dig själv
Övertygande och kommunikativ, har ett perspektiv jag skaffat mig genom erfarenhet av att arbeta i politiska och fackligt styrda organisationer med dess tröghet och komplexitet
Förstår (vad utanförskap innebär genom att jag arbetat i Rinkeby i Stockholm med just människor som står långt ifrån arbetsmarknaden).
Den enes rättighet motsvaras av den andres skyldighet. Mänskliga rättigheter är ingenting värda utan ett samhälle med vilja och förmåga att upprätthålla dem.

Yrkes- och livserfarenhet
Fackliga, politiska, idella organisationer.
Egen företagare.
Lång erfarenhet av socialförsäkringar samt kollektivavtalade försäkringar.

Dina tre huvudfrågor

  • Kärnverksamheten
  • Utanförskap och arbetslöshet
  • Pensioner och bidrag, med rättigheter kommer skyldigheter

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Erfarenhet, drivkraft och lång politisk erfarenhet av att påverka.

Sven-Åke Siden – Riksdagskandidat nr 43
Sven-Åke Siden – Riksdagskandidat nr 43