Styrelseuppdrag:

  • Ledamot i partistyrelsen.

 

Snabbfakta

Namn: Staffan Gunnarson

Födelseår: 1964

Bostadsort: Bromma

Utbildning: statsvetare/idéhistoriker

Yrke/titel: Lärare

Bakgrund: SO-lärare (2017-), föreläsare och frilansskribent (1990-), styrelseledamot/vicepresident i Europeiska humanistfederationen (2008-2017), förbundssekreterare Humanisterna (2007-2009), projektledare Human-Etisk Forbund (2005-2006), webbredaktör och försäljare inom e-handels och elbranschen (2000-2003), marknadsundersökare Infratest Burke/Svenska Mässan (1996-2000), redaktör på tidskriften Humanisten (1995-2003).

Framtidsvision: Frihet och ansvar för dynamiskt samhälle

Politisk bakgrund: Alltid röstat borgerligt, kallat mig liberal.

Fritidsintressen: Historia, filosofi och livsåskådning, sport.

Staffan Gunnarson
Staffan Gunnarson