Kandiderar till

Riksdagskandidat – läs presentationen här.

Mitt stora intresse för politik och historia väcktes tidigt under skolåren och fördjupades sedan ytterligare efter universitetsstudier i statsvetenskap och idéhistoria, men främst på ett teoretiskt plan. Jag har tidigare aldrig varit engagerad i något parti, däremot lång erfarenhet av organisations- och föreningsliv inom främst svensk och internationell humaniströrelse, där jag även arbetat med många politiska frågor. Bland annat sådant som rört det sekulära demokratiska rättssamhället, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, kritik av pseudovetenskap, ideologisk och religiös extremism m.m.

Svensk inrikespolitik tappade jag intresset för efter Bildtregeringen och EU-omröstningen -94, då jag tyckte att den blivit allt för statisk och mindre spännande. Dels bodde jag under en tid utomlands och hade senare en del uppdrag internationellt, så utrikespolitik kom naturligt mer i fokus för min del. Först i och med valet 2014 med den beklämmande Decemberöverenskommelsen, Alliansens kapitulation från allt ansvar inför sina borgerliga väljare och den allmänna oförmågan att hantera SD och migrationspolitiken på ett rationellt sätt, kände jag behov av att åter ägna mig mer åt svensk politik. Inte minst diskussioner på Twitter ledde mig något år senare till Medborgerlig Samling och jag blev aktiv där våren 2016. Ett konsekvent borgerligt, demokratiskt, icke-socialistiskt parti byggt på evidens och rationalitet var det som lockade mig.

I min roll inom styrelsen och arbetsgruppen för migration- och integrationsprogrammet föll det sig naturligt att jag utsågs till ansvarig talesperson för migration i kombination med EU-frågor, där jag även har erfarenheten som tidigare vicepresident i den Europeiska humanistfederationen, med säte i Bryssel.

Staffan Gunnarson
Staffan Gunnarson