Kandiderar till

  • Kommun, Stockholms stad, plats 13

Talesperson: Integration, Migration

Yrkestitel: Lärare

Kommun: Stockholm

Kort om dig själv
Bor med familj i Bromma, uppväxt i Västsverige, men även bott i Skåne och Norge. Ofta Bohuslän om somrarna och skidåkning på vintern, stort sportintresse – främst fotboll och bandy. Engagemang under 30 år inom humaniströrelsen såväl i Sverige och Norge som internationellt, bl a styrelseledamot och vicepresident i Europeiska humanistfederationen 2008-2017, redaktör för tidskriften Humanisten 1995-2003 och mångårig organisationsledare i svenska Humanisterna.

Yrkes- och livserfarenhet
Statsvetare/idéhistoriker i grunden, frilansat som skribent & föreläsare sedan 1990 om livsåskådningsfrågor & populärvetenskapliga teman. Tidigare jobbat i organisations- & näringsliv, bl a som redaktör, projektledare, med e-handel & marknadsundersökningar, samt förb.sekr/verksamhetschef. Senaste fem åren gymnasielärare (NO- och SO-ämnen, främst historia).

Dina tre huvudfrågor

  • Migration
  • Utikespolitik
  • Kultur

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Min utbildningsmässiga bakgrund, internationella erfarenhet och intresse, samt vana att diskutera sådana frågor.

Staffan Gunnarson – Riksdagskandidat nr 9
Staffan Gunnarson – Riksdagskandidat nr 9