Styrelseuppdrag:

  • Ledamot i partistyrelsen.
  • Ledamot i lokalföreningen Göteborgs styrelse.

Sverige förtjänar en mycket bättre utveckling än den vi ser idag. Detta är vad som driver mig att engagera mig politiskt. Jag vill ha ett friare och mindre ängsligt Sverige eftersom jag tror att en öppen debatt där alla vågar säga sin mening är det bästa sättet att få stopp på galenskaper. Jag tror inte den negativa utveckling vi ser i Sverige idag hade kunnat gå så långt om fler hade vågat säga ärligt vad de tyckte.

Jag heter Monika Råberg Hellsing och är ledamot i partistyrelsen och partisekreterare i Medborgerlig Samling.

Jag är född och uppvuxen i Göteborg och bor med min man och två vuxna barn på norra Hisingen. Jag är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers och har drygt 10 års erfarenhet från arbete som utvecklingsingenjör i fordonsindustrin. Jag arbetar sedan 2009 i en administrativ roll med grundutbildning inom högskolan och tror att jag därmed hittat rätt yrkesmässigt i livet.

Jag har varit samhällsintresserad och politiskt intresserad i hela mitt liv, men det var först i vuxen ålder som jag lät det engagemanget blomma ut på riktigt. Under några år var jag aktiv som gräsrot utan förtroendeuppdrag i dåvarande Folkpartiet. Jag lämnade partiet 2015 i besvikelse över Decemberöverenskommelsen och en i mitt tycke helt orealistisk migrationspolitik.

Jag hittade till Medborgerlig Samlings föregångare Borgerlig Framtid under våren 2016. Jag kände där och då mycket starkt att jag måste göra något. Den borgerlighet jag tidigare hade tillhört verkade ha spårat ur helt och var inte längre något alternativ för mig.

Vill man ha förändring kan man inte vänta på att ”någon annan” ska göra jobbet. Det synsättet har väglett mig under min tid i Medborgerlig Samling där jag tagit mig an många olika uppgifter. Till en början med huvudsakligt fokus på organisatoriskt arbete, men efterhand med ett ökande intresse för såväl politikutveckling som opinionsbildning.

Jag drömmer om ett Sverige där vi gjort upp med skatteslöseriet och fokuserar på kärnverksamheten. Jag vill att förnuft och meritokrati ska vara ledstjärnor och att vi ska ha en bra skola som möjliggör klassresor. Jag vill ha ett friare och mindre ängsligt Sverige där lättkränkthet inte är något eftersträvansvärt!

 

Snabbfakta

Namn: Monika Råberg Hellsing

Födelseår: 1971

Bostadsort: Göteborg

Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik (1995), Lärarexamen för grundskolan i naturvetenskap (2009).

Yrke/titel: Civilingenjör, Utbildningssekreterare/Utbildningsområdeskoordinator

Bakgrund: Utvecklingsingenjör i fordonsindustrin 1995-2009, Vikarierande högstadielärare 2007-2008, Utbildningssekreterare/Utbildningsområdeskoordinator i högskolan 2009-till idag.

Framtidsvision: Ett friare och mindre ängsligt Sverige där förnuft och meritokrati är ledstjärnor.

Politisk bakgrund: Gräsrot utan förtroendeuppdrag i dåvarande Folkpartiet. Lämnade partiet 2015 och gick med i Borgerlig Framtid (föregångaren till Medborgerlig Samling) 2016.

Fritidsintressen: Förutom politik som av naturliga skäl är det fritidsintresse jag lägger allra mest tid på, så tycker jag om att umgås med familj och vänner, laga mat, läsa böcker samt att utöva motion i olika former

 

Monika Råberg Hellsing
Monika Råberg Hellsing