Kandiderar till

  • Region, Västra Götaland, plats 18
  • Kommun, Göteborg, plats 1

Yrkestitel: Civilingenjör

Kommun: Göteborg

Kort om dig själv
Jag är göteborgare av födsel och ohejdad vana. Jag brinner för ett meritokratiskt Sverige där identitetspolitik inte längre är en dogm som anställda i staten förväntas bekänna sig till utan en åsikt som kan ifrågasättas även på arbetstid. Jag brinner för ett Sverige där vi fokuserar på kärnverksamhet och slutar slösa våra skatter på sådant som bör skötas av ett oberoende civilsamhälle.

Yrkes- och livserfarenhet
Jag är utbildad civilingenjör i kemiteknik och har lite drygt 10 års erfarenhet från arbete som utvecklingsingenjör i fordonsindustrin. Jobbar sedan 2009 i en administrativ roll med grundutbildningen på Chalmers. Det är ett mycket givande arbete där jag får chansen att bidra till unga människors utveckling till blivande ingenjörer.

Dina tre huvudfrågor

  • Skatteslöseriet
  • Anti-identitetspolitik
  • Utbildningspolitik

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Det är alltid svårt att bedöma sig själv, men jag tänker att min erfarenhet som anställd på ett lärosäte har givit mig en viss insikt i hur myndigheter och lärosäten drabbas av påbud från riksdag och regering som drivs igenom under förevändning att de ska bli mer inkluderande och jämställda. Dessa påbud leder till åtgärder som kostar onödiga skattepengar, när det som i stället behövs är att vår diskrimineringslagstiftning efterlevs och att man tillämpar strikt meritokrati. Jag tror dessa erfarenheter gör att jag är väl skickad att identifiera skatteslöseri i staten, både i form av helt onödiga myndigheter som ska läggas ner helt, och i form av onödig verksamhet inom myndigheter och annan verksamhet som finansieras med skattemedel.

Monika Råberg Hellsing – Riksdagskandidat nr 10
Monika Råberg Hellsing – Riksdagskandidat nr 10