Sverige byggde fram till 1980-talet upp ett av världens bästa energisystem, men sedan började det misskötas och det ser vi nu effekterna av. Sverige måste återigen satsa på det som fungerar, både när det gäller energi och på många andra områden.

Jag heter Mikael Ståldal, och är Energipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. Jag är född och uppväxt i Stockholm, men flyttade nyligen till en villa i Norrtälje. Jag studerade till civilingenjör på KTH. Jag jobbar som mjukvaruingenjör, och har gjort det under större delen av mitt yrkesliv.

Jag var engagerad i Liberala Ungdomsförbundet och sedan Folkpartiet Liberalerna 1995-2014, jobbade som politisk sekreterare i Riksdagen 2004-2006 vilket var en intressant tid då den borgerliga Alliansen växte fram och tog makten.

2014 började jag tröttna på Folkpartiet Liberalerna, främst p.g.a. deras okritiska hållning till EU och Euron. Alliansregeringen tyckte jag mest gick på tomgång i slutet av andra mandatperioden, det var otydligt vad de egentligen ville framöver. Det blev svårare och svårare att se den stora skillnaden mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna.

Jag upptäckte Medborgerlig Samling i slutet av 2017, och det tog inte lång tid att bli medlem och engagera mig. Detta var precis vad jag letat efter sedan 2014, ett parti med traditionella borgerliga värderingar som tar dagens aktuella samhällsproblem på fullt allvar.

Energi har alltid varit en av mina hjärtefrågor, eftersom en fungerande energiförsörjning är en grundbult för ett modernt samhälle. Jag var djupt involverad i energipolitik under min tid i Liberala Ungdomsförbundet och sedan Folkpartiet Liberalerna, och jobbade bl.a. med det som politisk sekreterare i Riksdagen.

 

Snabbfakta

Namn: Mikael Ståldal

Födelseår: 1976

Bostadsort: Norrtälje

Utbildning: Civilingenjör

Yrke/titel: Mjukvaruingenjör

Bakgrund: Mjukvaruingenjör 2000-2004, politisk sekreterare 2004-2006, mjukvaruingenjör 2006-idag

Framtidsvision: Ett Sverige som återigen satsar på det som fungerar

Politisk bakgrund: Var engagerad i Folkpartiet Liberalerna fram till 2014

Fritidsintressen: Politik & samhällsdebatt, pardans, trädgårdsodling

Mikael Ståldal
Mikael Ståldal