Vem är du?
Jag är född 1976 och bor i Stockholm.

Vad har du för bakgrund?
Jag är civilingenjör i Datateknik från KTH. Jobbar som programmerare i IT-branschen.

Vad är din politiska bakgrund?
Jag började i Liberala Ungdomsförbundet där jag satt i förbundsstyrelsen i fyra år och var talesperson för miljö- och energifrågor. Sedan var jag engagerad i Folkpartiet Liberalerna fram till 2014. Jag som politisk sekreterare i Riksdagen 2004-06 med ansvar för bl.a. miljö- och energifrågor.

Hur blev du talesperson för energipolitik?
Jag har stor erfarenhet av energifrågor. Jag fick först ansvaret för att leda arbetet med att ta fram ett energipolitisk program, och blev sedan tillfrågad om att bli talesperson för energipolitik.

Varför MED?
Jag var från bildandet 2004 fram till cirka 2012 en entusiastisk anhängare av den borgerliga Alliansen. Men i mitten av andra mandatperioden började regeringen Reinfeldt mer och mer gå på tomgång, och fick slut på idéer. Jag kände mig inte alls engagerad inför valet 2014.

Ungefär samtidigt började jag också ifrågasätta Folkpartiet Liberalerna, som jag tyckte drev en allt mer verklighetsfrämmande politik. Inte minst vägrade man ompröva åsikten att Sverige skulle ansluta sig till den havererade Euron, och höll hårdnackat fast vid en naiv federalistisk EU-politik.

I slutet av 2017 upptäckte jag MED, och kände mig direkt hemma. MED är den nya versionen av den borgerlighet som jag tidigare tillhört, men som hade försvunnit.

Mikael Ståldal
Mikael Ståldal