Kandiderar till

  • Region, Dalarna, plats 10
  • Kommun, Älvdalen, plats 1

Yrkestitel: Egen företagare

Kommun: Älvdalen

Kort om dig själv
Jag är en lantis, som bott i Stockholm i 37 år, men nu återigen flyttat ut i vildmarken, närmare bestämt till Älvdalen i norra Dalarna. Samtidigt reser jag mycket genom mitt företag och besöker hela vårt land. Är genuint intresserad av människor.

Yrkes- och livserfarenhet
Jag har varit verksam inom livsmedelsbranschen i 36 år, varav 27 år som egen företagare. Dessförinnan har jag arbetat med media i sex år och bland annat startat en radio- och en tv-kanal. Mitt fokus är att försöka förstå målgruppen och agera på det oavsett vad det handlar om.

Dina tre huvudfrågor

  • Europapolitik
  • Kulturpolitik
  • Demokratifrågan

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Mitt engagemang för den enskilda människan och hur politiska beslut påverkar och inskränker frihet och rättvisa, kommer att hjälpa mig att hitta rätt inriktning i ovanstående frågor. Jag är modig och inte rädd för att fatta beslut som går på tvärs mot odemokratisk politik, även om den stöds av majoriteten av den politiska adeln.

Micael Östlund – Riksdagskandidat nr 12
Micael Östlund – Riksdagskandidat nr 12