Styrelseuppdrag:

  • Suppleant i distrikt Dalarnas styrelse.

Kandiderar till

Riksdagskandidat – läs presentationen här.

Vem är du?
Mats Bergh verksam i Dalarna, närmare bestämt Mora.

Vad har du för bakgrund?
Jag är advokat.

Var är din politiska bakgrund?
Jag har aldrig tidigare varit politiskt aktiv.

Hur blev du talesperson för rättspolitik?
Efter att ha engagerat mig i olika frågor blev jag föreslagen och tackade ja. Jag har ett Rättspolitiskt råd med medlemmar med insyn i olika delar av rättsväsendet runt mig, vilka bidrar substantiellt till att helheten i slutändan blir både allsidig och riktigt belyst.

Varför MED?
Decemberöverenskommelsen var droppen. Den satte både opposition och demokratin ur spel under de kommande 8 åren. MED kom i rätt tid och det finns inte på kartan att jag skulle ha engagerat mig och lagt ner all den tid som nu krävs i något av de etablerade maktpartierna.

 

Mats Bergh
Mats Bergh