“Känn dig själv” lyder det delfiska ordspråket från den västerländska kulturens vagga. Kulturen hjälper oss att förstå vilka vi är, var vi kommer ifrån och vilka som levt före oss. I mitt politiska engagemang vill jag värna om kulturarvet och befria kulturlivet från ideologisk propaganda och statligt inflytande. 

Jag är en glad småländska som har bott hela mitt vuxna liv i Lund. Jag betraktar mig som gift med konsten och har aldrig sett mig själv i rollen som politiskt aktiv, mer som intresserad av idéer. Efter att ha röstat på Kristdemokraterna i flera val hittade jag för några år sedan min politiska hemvist i Medborgerlig Samling och anslöt mig som passiv medlem.

Under pandemin blev jag alltmer häpen och frustrerad över hur lättvindigt man runtom i världen var beredd att ge upp sina medborgerliga rättigheter och acceptera en auktoritär stat. När vaccinationsbeviset infördes i Sverige bestämde jag mig för att gå ut offentligt med min politiska tillhörighet i MED, ett av få partier som verkligen tog avstånd från detta segregerande verktyg.

Därmed blev jag snabbt värvad till posten som kulturpolitisk talesperson. Jag ser det som ett hedersuppdrag att förvalta och jag hoppas att jag med min erfarenhet kan göra en insats.

Jag har undervisat i tolv år i gymnasieskolan i svenska, litteratur, latin och kulturhistoria. Vid sidan om har jag varit verksam som kyrkomusiker och sångerska och innehar idag en tjänst som kantor i Svenska kyrkan. En dröm förverkligades när jag fick möjligheten att skriva en doktorsavhandling om en av Västerlandets främsta författare, den romerske poeten Ovidius. Under de senaste åren har jag undervisat vid universitet och högskola, och jag har också uppdrag som skribent.

För mig som liberalkonservativ är MED ett självklart val. Jag kallar mig kulturkonservativ i bemärkelsen att jag anser att kulturen utgör en sammanhållande kraft som hjälper oss att förstå vilka vi är. Jag värnar om kulturarvet och anser att det är en gemensam angelägenhet som staten bör förvalta. Kvalitet och tradition är nyckelord för mig.

Kulturen skall inte vara ett politiskt verktyg med syfte att uppfostra, utan tvärtom ge förutsättningar för växt och mognad. Därför måste kulturen befrias från politiken, från de färdiga svaren och för stunden rådande idéer, såsom maktanalys, genus och identitetspolitik. För att kunna blomstra fritt måste kulturen få växa nedifrån, inte styras ovanifrån.

 

Snabbfakta

Namn: Martina Björk

Födelseår: 1974

Bostadsort: Lund

Utbildning: Gymnasielärarexamen i svenska och klassiska språk, doktorsexamen i latin, diverse kurser inom humaniora och musik

Yrke/titel: Fil dr, lärare, forskare, skribent, kyrkomusiker och sångerska

Bakgrund: Gymnasielärare (1998-2010), Universitetslärare (2012-), Doktorsexamen (2016), Kantor (2016-)

Framtidsvision: Individuell frihet i en kulturell gemenskap

Politisk bakgrund: Tidigare passiv kristdemokrat som blivit besviken på den borgerliga politiken och hittade till Medborgerlig samling 2016. Först i år gick jag ut offentligt med min politiska tillhörighet och blev värvad till posten som talesperson i kulturfrågor.   

Fritidsintressen: Sång, musik, skönlitteratur och handarbete

Martina Björk
Martina Björk