Sverige har en stark ekonomi, men skulle kunna prestera mycket bättre. Ett långt socialdemokratiskt maktinnehav har lett till regleringar som lägger hinder för företagande och utveckling. De borgerliga partierna har traskat vidare i samma spår de perioder de har haft makten.

Jag heter Lennart Göranson, född i Stockholm och bor fortfarande där. Under ett långt yrkesliv, bland annat på Konkurrensverket och i internationella organisationer, har jag sett vad som fungerar dåligt i ekonomin. Onödiga och illa konstruerade regleringar gör att hjulen inte snurrar med full fart. Och i regleringarnas spår följer konspirationer, dominansmissbruk och korruption. På så sätt blir vi alla fattigare.

Medborgerlig Samling driver en liberal ekonomisk politik. I rollen som marknadspolitisk talesperson kan jag driva frågor som jag brinner för på områden som politik för företagande, konkurrenspolitik, arbetsmarknadspolitik och konsumentpolitik.

Den långa socialdemokratiska dominansen i den svenska politiken har skapat ett Sverige där regering, myndigheter, fack och storföretag går hand i hand. Det som kallas järntrianglar. Men det som en gång lyfte Sverige från fattigdomen var entreprenörer och innovatörer som kunde växa tack vare de liberaliseringar som skedde för 150 år sedan. Idag har vi fått en klyfta i vårt land mellan en avancerad industrisektor som kräver hög kompetens, och en stor och växande andel av befolkningen som inte når upp till kraven och som inte förmår försörja sig själva och sin familj genom osubventionerat arbete.

För att komma till rätta med problemen krävs den omläggning av politiken som bara MED erbjuder. I vårt Sverige ska egenförsörjning gälla för alla som kan jobba. Företagande ska uppmuntras. Orimliga ekonomiska och byråkratiska bördor ska slopas.

Snabbfakta

Namn: Lennart Göranson

Födelseår: 1940

Bostadsort: Stockholm

Utbildning: Civilekonom

Yrke/titel: Fd stf generaldirektör, numera pensionär

Bakgrund: Från 1967 till 2020 har jag i olika funktioner arbetat i svenska näringslivsorganisationer, exportföretag, myndigheter och domstolar samt internationella organisationer i Bryssel och Paris, främst med inriktning på konkurrenspolitik och konkurrensrätt.

Framtidsvision: Efter socialdemokratins sekel, ett bättre Sverige med frihet och ansvarstagande.

Politisk bakgrund: Är i grunden klassiskt liberal men ser alltmer behovet av att komplettera friheten med en grundläggande trygghet. MED är det första parti som jag är medlem i.

Fritidsintressen: Delar min tid mellan Stockholm och södra Frankrike, där mitt intresse för mat och vin får extra stimulans. Tycker det är roligt att skriva, bland annat på min blogg Skrönsakslandet.

Lennart Göranson
Lennart Göranson