Vem är du?
Född 1940, i Stockholm, där jag bor också i dag. Som pensionär jobbar jag tidvis som ekonomisk expert i Patent- och marknadsdomstolarna och som ledamot i Konkurrenskommissionen. Gift, en serietecknande son, två barnbarn. Jag tycker det är roligt att skriva, bland annat i min blogg Skrönsakslandet, och att laga mat. Ett annat intresse är Frankrike, där jag brukar befinna mig när det ruggigt här hemma.

Vad har du för bakgrund?
Civilekonom som mest har jobbat i svenska myndigheter (stf generaldirektör för Konkurrensverket) och internationella organisationer (EFTAs övervakningsmyndighet i Bryssel och OECD i Paris). Jag har också nosat på många andra politikområden som sekreterare eller expert i offentliga utredningar.

Var är din politiska bakgrund?
MED är det första parti som jag är medlem i. Jag har brukat betrakta mig som klassisk liberal, men ser i dag tydligare att människor inte bara behöver frihet utan också trygghet – i varierande proportioner. Därför behövs en syntes mellan liberalism och konservatism.

Hur blev du talesperson för konsument-, arbetsmarknads- och näringslivspolitiken?
Med min yrkesbakgrund blev det naturligt för mig att engagera mig i utvecklingen av såväl det näringslivspolitiska programmet som det marknads- och konsumentpolitiska programmet. Under 2017 jobbade jag framför allt på riksnivån, men har nu valt att i stället ge järnet för Stockholmspolitiken. Men eftersom det saknades talesperson för marknadspolitiken ville styrelsen att jag tog den uppgiften.

Varför MED?
Tre skäl: Det första är det politiska spelet, med människor utan erfarenhet av arbetslivet, som genom partistödet kan agera oberoende av sina valda ombud och sina medlemmar, och som mer ägnar sig åt att hacka på varandra än att tala om hur de vill göra Sverige bättre. Det andra är de stora problem som Sverige har drabbats av när det gäller bland annat sjukvården, skolan, försvaret, arbetsmarknaden och ordning och säkerhet. Regering och opposition excellerar i ”satsningar” som i verkligheten inte kommer att ha någon effekt på det som i grunden har gått snett. Det tredje är bristen på sans och vett i samhällsdebatten, där politikens företrädare tillsammans med media och kultursektorn har låtit sig fångas att idéer som framstår som helt främmande för det stora flertalet medborgare. På alla de tre områdena är MED det enda partiet som erbjuder ett trovärdigt alternativ.

Lennart Göranson
Lennart Göranson