Kandiderar till

Yrkestitel: Egenföretagare

Kommun: Stockholm

Kort om dig själv
Egenföretagare från Stockholm uppväxt på gård så jag har ena foten i myllan och den andra på asfalten. Har aldrig varit politiska engagerad innan MED. Gillar att resa men gillar hemma ännu mer.

Yrkes- och livserfarenhet
Arbetslivserfarenhet inom bank och finans, energi- och miljöteknik samt naturskydd. Har dels varit anställd och även aktiv som egen företagare. Hela mitt yrkesliv har jag arbetat inom företag med internationella kopplingar och engelska som arbetsspråk.

Dina tre huvudfrågor

  • Demokratifrågor
  • Energi och miljö
  • Utrikespolitik

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Mitt engagemang i MED drivs till stor del av frihetliga demkratifrågor utan att jag har någon direkt yrkeserfarenhet av det. Till delar mina erfarenheter inom energi- och miljöteknik när det gäller fråga 2 ovan. Vad gäller utrikespolitik är det bara mitt allmänintresse som driver mig.

Lena Malmberg – Riksdagskandidat nr 4
Lena Malmberg – Riksdagskandidat nr 4