Kandiderar till

  • Kommun, Stockholms stad, plats 2

Talesperson: Demokrati

Yrkestitel: Egenföretagare

Kommun: Stockholm

Kort om dig själv
Egenföretagare från Stockholm uppväxt på gård så jag har ena foten i myllan och den andra på asfalten. Har aldrig varit politiskt engagerad innan MED. Gillar att resa men gillar hemma ännu mer.

Yrkes- och livserfarenhet
Arbetslivserfarenhet inom bank och finans, energi- och miljöteknik samt naturskydd. Har dels varit anställd och även aktiv som egen företagare. Hela mitt yrkesliv har jag arbetat inom företag med internationella kopplingar och har haft engelska som arbetsspråk.

Dina tre huvudfrågor

  • Demokratifrågor
  • Energi och miljö
  • Utrikespolitik

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Det är framför allt demokratifrågor som engagerar mig eftersom jag som medborgare ser hur vår åsikts- och yttrandefrihet ständigt inskränks. Det var Decemberöverens- kommelsen anno 2014 som verkligen fick mig att inse att det vara fara å färde och det var DÖ som fick mig att bestämma mig för att engagera mig politiskt. Jag anser att DÖ var en manipulation av folkviljan. Ett allvarligt övergrepp på den representativa demokrati som vi har i Sverige.

I mitt yrkesliv har jag under nästan ett decennium varit specialiserad på miljö- och energiteknik. Områden där vi har fantastisk spetskompetens i Sverige och som står sig väl i internationell jämförelse. Att politikerna nu har dribblat bort styrkan i den svenska energimixen anser jag oförlåtligt då det kommer att få många helt irreversibla och dystra konsekvenser.

Mitt utrikespolitiska intresse kommer sig egentligen av en så enkel sak som att ha tillbringat mycket tid utanför Sverige, framför allt i mitt professionella värv men även under studietiden och det fick mig att inse vikten av de geopolitiska sammanhangen.

Lena Malmberg – Riksdagskandidat nr 4
Lena Malmberg – Riksdagskandidat nr 4