Kandiderar till

Yrkestitel: Civilingenjör

Kommun: Skövde

Kort om dig själv
Jag är en eftertänksam och analytisk person och vill förstå orsakssamband innan åtgärd vidtas. Jag är uppvuxen på landet och har en god känsla för landsbygd och lantbruk. Är intresserad av odling i trädgård och att renovera gamla hus.

Yrkes- och livserfarenhet
Jag har haft olika roller och uppgifter genom åren. Under min tid på Volvo bland annat organisationsutveckling, utbildningsansvarig, personalchef, projektledare, kundanalysansvarig med koppling till produktkvalitet. Under min tid på Nammo (försvarsindustrin) var jag verksam som teknikchef, produktutvecklingschef, kvalitetschef och i alla dessa roller verkade jag som medlem i företagsledningen. På Tekniska högskolan i Jönköping är jag verksam som lärare inom kvalitet och produktutveckling, är programansvarig för ett högskoleingenjörsprogram samt ledamot i avdelningens ledningsgrupp samt ledamot i kvalitetsutskott och miljölråd på högskolan.

Dina tre huvudfrågor

  • Utbildningsfrågor
  • Landsbygdsfrågor
  • Demokratifrågor

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Mitt engagemang kring främst skolfrågorna och dessutom numera verksam inom utbildning ger mig en bra plattform. Landsbygdsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat såsom uppvuxen på landsbygden i jordbruksmiljö och även innehavare av en gård i nuläget. Demokratifrågor inklusive ID-politik) är centrala för mig eftersom jag har svårt för den typ av förmyndaraktivitet som pågår i vårt samhälle idag.

Leif Svensson – Riksdagskandidat nr 29
Leif Svensson – Riksdagskandidat nr 29