Kandiderar till

Yrkestitel: El / Instrument supervisor

Kommun: Uddevalla

Kort om dig själv
Samhälls intresserad, far till fyra, golf, bridge.

Yrkes- och livserfarenhet
Industri, kraftbolag, ungdomsledare, arbetsledare, handikappat barn,

Dina tre huvudfrågor

  • Sociala frågor
  • Energi frågor
  • Fritid och jakt

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Stor erfarenhet av ovanstående

Lars Berggren – Riksdagskandidat nr 58
Lars Berggren – Riksdagskandidat nr 58