Kandiderar som 9:e namn till EU-parlamentet

Karl Haargaard, 57-årig chaufför från Göteborg – ”Fix it – inte Swexit”

Allt handlar om vilket perspektiv man har. Mina föräldrar tillbringade ett antal år av sin barndom under tysk ockupation. Att få halva sitt hus konfiskerat som bostad till en tysk officer som min mamma råkade ut för är illa nog. I pappas fall handlade det om att Gestapos återkommande nattliga genomsökningar av deras bostad till sist drev familjen till att flytta från Öresundskusten till en annan del av Danmark. Mammas reaktion var att erbjuda den norska motståndsrörelsen sina tjänster. Hon var runt nio år då hon började distribuera underjordiska flygblad åt dem. Pappa å sin sida var inblandad som vägvisare i smuggling av flyktingar över Öresund. Båda mina föräldrar fick uppleva konsekvenserna av hur det kan bli när politikerna inte förmår att förhindra destruktiva krafter från att härja fritt utan hänsyn till nationsgränser eller folkrätt. Och de glömde det aldrig.

Den organisation som vi idag kallar EU bildades ursprungligen för att undanröja möjligheterna för att något liknande någonsin skulle kunna inträffa i Europa igen. Europeiska länder skulle också hjälpas åt att främja handel och andra gemensamma intressen till ömsesidig nytta. En win-win alltså. Men någonstans på vägen började svansen att vifta på hunden. De som var satta att tjäna medlemsstaternas medborgare började istället allt mer se sig som medborgarnas herrar istället. Kanske är det maktens berusning, kanske är det bara simpel opportunism. Eller en blandning av bådadera. Vi i Medborgerlig Samling ser med stigande oro på hur en svällande EU-byråkrati tar sig rätten att allt mer reglera och inskränka både medlemsstaters och deras medborgares rätt att själva fatta beslut i frågor som EU egentligen inte har något med att göra.

Sverige är ett till folkmängden litet land som sedan länge är beroende av att exporthandeln fungerar och att tullar och andra handelshinder minimeras eller helst undanröjs helt. I dessa sammanhang har vårt medlemskap i EU tjänat oss väl, och gör så fortfarande. Vår bedömning i dagsläget är att en Swexit skulle kosta oss i Sverige mer än den skulle smaka. Det är ju ett gammalt visdomsord att man inte ska slänga ut barnet med badvattnet. Istället vill vi, tillsammans med likasinnade från andra länder arbeta för att reformera EU inifrån. Vi påstår inte att det kommer att bli vare sig lätt eller en dans på rosor. Men vi är övertygade om att det måste göras. Och vi som kandiderar till Europaparlamentet för Medborgerlig Samling är beredda att ta på oss den förmodligen ganska otacksamma uppgift detta skulle innebära.

Karl Haargaard
Karl Haargaard