Styrelseuppdrag:

  • Suppleant i partistyrelsen.
  • Ledamot i lokalföreningen Järfällas styrelse.

Jag är en 54 år gammal major i Flygvapnet. Har arbetat nationellt och internationellt på ett flertal befattningar. Har bland annat varit konsult åt EU-kommissionen, för att stötta Afrikanska Unionens insats i Somalia. Idag jobbar jag med IT-projekt i Försvarsmakten.

Min politiska bakgrund är nog ganska klassisk. Tyckte att jag var liberal som ung och röstade följaktligen på FP, därefter blev jag lite mer konservativ och röstade på M. 1999 gick jag med i KD och har varit nämndeman i Migrationsdomstolen i Stockholm. Det är dock ett uppdrag som jag har lämnat. Gick med i BF, som sedermera blev MED.

Med min inriktning kändes det naturligt att engagera sig för politikområdet säkerhet och trygghet. Tillsammans med andra partimedlemmar så skrev vi det försvarspolitiska programmet, som antogs av riksstämman 2017. Har också bidragit till det rättspolitiska programmet, framförallt under 2016-2017.

Första generationens invandrare, talar modersmålet finska flytande. Är väl så assimilerad som en invandrare kan bli i Sverige. Därmed har jag också åsikten att man ska göra rätt för sig, även som invandrare.

Min främsta kritik mot dagens offentliga arbetsgivare är att man har lämnat meritokratin bakom sig till förmån för tyckande och politisk aktivism. Kritiken mot politiker är att man totalt har lämnat realpolitiker bakom sig och dessutom övergett både medborgaren och samhällskontraktet till förmån för personliga feel good projekt.

Anser att vi alltid ska upprätthålla hög juridisk standard både nationellt och internationellt. Har mycket svårt att acceptera länder som struntar i folkrätten och ingångna mellanstatliga och internationella avtal.

Mycket kritisk mot alla former av -ismer som förstör för mänskligheten.

Kai Rämö
Kai Rämö