Styrelseuppdrag:

  • Suppleant i partistyrelsen.

 

Kandiderar som 5:e namn till EU-parlamentet

Först och främst så ser jag EU som en garant för att de liberala demokratierna fortsättningsvis dominerar vår kontinent. För mig är alla totalitära tendenser, oavsett nationalism, federalism eller socialism ,skadligt för medborgarna, som är politikens uppdragsgivare.

De västliga demokratierna utmanas både från Ryssland, Kina och delvis märkligt nog USA. Därför är en europeisk sammanhållning viktig, då EU har en värdegemenskap som i stort bygger på en humanistisk grund med kristen gemensam historia.

Den yttre säkerheten måste fungera, både mot icke-demokratiska nationalstater, såväl som den okontrollerade socioekonomiska migrationen till EU. Därmed anser jag också att länder som Turkiet inte hör hemma i den liberala demokratiska och humanistiska värdegemenskapen.

För det andra så måste EU verka för att rättssäkerheten fungerar i alla medlemsstater. Det innebär till exempel att hindra missbruk av Schengenförordningen för kriminalitet, tiggeri och social dumpning i olika former.

För det tredje så får inte EU utvecklas till en federation. Det finns trots allt tillräckligt stora skillnader mellan medlemsstaterna språkligt, historiskt och kulturellt för att en sådan utveckling inte är möjligt eller önskvärd på kort eller medellång sikt.

Min inställning till EU är i grunden positiv, som ett fredsprojekt, som har fungerat på den Europeiska kontinenten. Däremot så finns det idag en del mekanismer som är skadliga för några medlemsstater som är ekonomiskt svagare. Därför bör man överväga större frihet när det gäller medlemskap i EMU/Euro.

Jag anser att EU bör återgå till mindre federativt och mer mellanstatligt samarbete. Dock så finns det en fördel med vissa gemensamma ställningstaganden inom ekonomisk, utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s sammanhållning är en styrka, som ekonomisk stormakt.

Jag anser också att USA i dagens politiska läge är en opålitlig säkerhetspolitisk aktör och EU bör överväga att ha militär kapacitet som är oberoende av USA:s kapacitet på den europeiska kontinenten.

Vad gäller Brexit så är det olyckligt på många sätt. Sverige blir av med en stor allierad i samarbetet med EU. Utöver det så visar Brexit-processen hur hårt ett utträde drabbar ett medlemsland som vill lämna unionen. Med tanke på att Storbritannien är ett stort EU-land, så indikerar det också att ett mindre land som lämnar EU kan drabbas ännu hårdare.

 

Allmänt om mig själv: 

Jag är en 51 år gammal major i Flygvapnet. Har arbetat nationellt och internationellt på ett flertal befattningar. Har bland annat varit konsult åt EU-kommissionen, för att stötta Afrikanska Unionens insats i Somalia. Idag jobbar jag med IT-projekt i Försvarsmakten.

Min politiska bakgrund är nog ganska klassisk. Tyckte att jag var liberal som ung och röstade följaktligen på FP, därefter blev jag lite mer konservativ och röstade på M. 1999 gick jag med i KD och har varit nämndeman i Migrationsdomstolen i Stockholm. Det är dock ett uppdrag som jag har lämnat. Gick med i BF, som sedermera blev MED.

Med min inriktning kändes det naturligt att engagera sig för politikområdet säkerhet och trygghet. Tillsammans med andra partimedlemmar så skrev vi det försvarspolitiska programmet, som antogs av riksstämman 2017. Har också bidragit till det rättspolitiska programmet, framförallt under 2016-2017.

Första generationens invandrare, talar modersmålet finska flytande. Är väl så assimilerad som en invandrare kan bli i Sverige. Därmed har jag också åsikten att man ska göra rätt för sig, även som invandrare.

Min främsta kritik mot dagens offentliga arbetsgivare är att man har lämnat meritokratin bakom sig till förmån för tyckande och politisk aktivism. Kritiken mot politiker är att man totalt har lämnat realpolitiker bakom sig och dessutom övergett både medborgaren och samhällskontraktet till förmån för personliga feel good projekt.

Anser att vi alltid ska upprätthålla hög juridisk standard både nationellt och internationellt. Har mycket svårt att acceptera länder som struntar i folkrätten och ingångna mellanstatliga och internationella avtal.

Mycket kritisk mot alla former av -ismer som förstör för mänskligheten.

Kai Rämö
Kai Rämö