Kandiderar till

Yrkestitel: Yogainstruktör

Kommun: Göteborg

Kort om dig själv
Född i Småland, men levt 40 år i Göteborg. Har naturvetenskaplig utbildning, framför allt inom biologi. Som ung reste jag omkring i världen och lärde mig älska Latinamerika, Östeuropa, Indien och Sverige… bland annat.

Yrkes- och livserfarenhet
Jobbat som illustratör i 20 år. Därutöver gästspelat inom olika yrken, som vaktmästare, tidningsbud, vårdbiträde, lärare, författare, biståndsarbetare mm. Är sedan 10 år tillbaka yogainstruktör på gym.

Dina tre huvudfrågor

  • Kultur
  • Invandring
  • Äganderätt

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
1. Har ägnat mig åt bildkonst, litteratur och kroppskultur under större delen av mitt liv.
2. Har levt 20 år i ett invandrartätt område i Nordöstra Göteborg.
3. Som företagare är jag angelägen om att inte statsmakten för mycket att säga till om.

Jan-Olof Sandgren – Riksdagskandidat nr 32
Jan-Olof Sandgren – Riksdagskandidat nr 32